Sorteo/listaxes de admitidos (Colonias e campamentos)

publicado en: Actividades, Mocidade | 0

sorteo_actividades_veran_2015En Ribadeo, na Casa do Concello a 18 de xuño , sendo as 9:15 h., reunidos Dona Verónica Fernández Pérez e asistindo como Secretario do acto Don José Rodil Veiga.

Iniciouse o sorteo das prazas para as actividades de verán.

Mediante este sorteo, cubriranse as prazas nas distintas atividades e así mesmo dará lugar a unha listaxe de espera para cada unhas das atividades.

As letras extraídas son:

  • 1º semana: U
  • 2º semana: Z
  • 3º semana: B
  • 4º semana: I

O pago para as distintas atividades será do 19 ao 24 de xuño na entidade Bancaria CAIXA RURAL RIBADEO.

No papel de pago deberá aclarar o nome da atividade e as semanas correspondentes.

O xustificante de pago deberá presentarse (dentro do prazo establecido) nas oficinas do Concello (Rexistro).

No caso de non presentar este documento no citado prazo, entenderase que renuncia á praza concedida, que será ocupada polo/a correspondente suplente.

Listaxes de admitidos:

Colonias INFANTIL

Colonias 1º e 2º PRIMARIA

Colonias 3º e 4º PRIMARIA

CAMPAMENTOS

 

 

Compárteo!