Resultado sorteo colonias de verán 2019

publicado en: Mocidade | 0

En Ribadeo, sendo as 9:00 horas do día 29 de maio de 2019 en acto público na Casa do Concello reunidos Dona Verónica Fernández Pérez, técnica da OMIX, e asistindo como Secretario do acto Don José Rodil Veiga, procédese ao sorteo público, que foi anunciado regulamentariamente, para a extracción da letra coa que se adxudicarán as prazas para as Colonias de Verán organizadas por este Concello,

Mediante este sorteo, cubriranse as prazas nas distintas actividades e así mesmo dará lugar a unha listaxe de espera para cada grupo.

As letras extraídas son:

  • 1º semana: Y
  • 2º semana: A
  • 3º semana: N
  • 4º semana: J

O pago para as distintas atividades será do 3 ao 14 de xuño na entidade Bancaria CAIXA RURAL RIBADEO.

No papel de pago deberá aclarar o nome da actividade e as semanas correspondentes.

O xustificante de pago deberá presentarse (dentro do prazo establecido) na oficina OMIX

No caso de non presentar este documento no citado prazo, entenderase que renuncia á praza concedida, que será ocupada polo/a correspondente suplente.

Listaxes de admitid@s e reservas:

Colonias de infantil

1º SEMANA

2º SEMANA

3º SEMANA

4º SEMANA

 

Colonias de 1º 2º primaria

1º SEMANA

2º SEMANA

3º SEMANA

4º SEMANA

 

Colonias de 3º,4º 5º e 6º primaria

1º SEMANA

2º SEMANA

3º SEMANA

4º SEMANA

 

Compárteo!