CURSO DE MONITOR /A DE ACTIVIDADES TEMPO LIBRE-

publicado en: Actividades, Mocidade, Noticias | 0

Do 17 ao 29 de novembro  estará aberto o prazo de inscrición para o Curso de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre.

O curso terá una duración de 350 horas (200 horas lectivas + 150 horas de prácticas). A parte teórica impartirase durante os sábados e domingos. En horario de 9:00 a 14:00 e 15:00 a 20:00 h.

O curso comezará o 3 de decembro.

Datas do curso :

Decembro 2022: 3, 4, 10, 11, 17, 18.

Xaneiro 2023: 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Febreiro 2023: 4, 5, 11 ,12,25 e 26.
 
Marzo 2023: 4 e 5 de marzo

 

Para acadar o título de Monitor/a de tempo libre é obrigatorio asistir ao curso podendo faltar como máximo o 20% das horas.

O número de prazas é de 25. Para que o curso se leve a cabo será necesario cubrir un mínimo de 15 prazas.As prazas cubriranse por orde de inscrición.

PARTICIPACIÓN

O curso está destinado a rapaces e rapazas maiores de idade.

Será obrigatorio:

Estar en posesión de, polo menos, algún dos seguintes títulos:

Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar ou equivalente.

Técnico/a auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.

INSCRICIÓN DAS PERSOAS INTERESADAS.

Recorda que, para formalizar a inscrición, deberás PRESENTAR: unha fotocopia do D.N.I., da cartilla da seguridade social, do xustificante de pago, unha foto reciente, xustificante de estudos académicos e a ficha de inscrición

As solicitudes será entregadas, na Casa da Xuventude sita na Rúa Antonio Otero,15.

PREZO :150€   

Para máis información en relación coa actividade, os interesados poden chamar ó teléfono 982129889  ou dirixirse á Casa da Xuventude (Rúa Antonio Otero,15 Ribadeo).

Compárteo!