Curso de monitor/a de actividades de tempo libre

publicado en: Actividades, Mocidade, Noticias | 0

MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

Proporcionar aos participantes a titulación oficial de Monitor/a de actividades de tempo libre expedida pola xunta de GALICIA-Dirección Xeral de Xuventude, e capacitar aos mesmos parta traballar en campamentos, ludotecas e empresas de tempol libre.

DATOS DO CURSO
O curso realizarase nos meses de febreiro,marzo e abril na Casa da Xuventude, en 20 sesións de 10 h (sábados e domingos) de 9:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 21:00 h.

Programa docente: segundo o Decreto 50/2000 que regula os cursos de monitor/a de actividades de tempo libre.

Os contidos son de:

  • 200 horas de formación teórica-práctica.
  • 150 horas de formación práctica.

DESTINATARIOS/AS: 25 prazas para persoas maiores de idade, sendo necesario ter o título de Graduado en Educación Secundaria, Graduado Escolar ou equivalente ou Técnico/a auxiliar en formación profesional ou outro equivalente.

Información e preinscricións:

  • Casa da Xuventude
  • Rúa Antonio Otero,15
  • Tlf: 982 129 889
Compárteo!