CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL LETRAS GALEGAS 2013

publicado en: Sen categorizar | 0

letras galegas

CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL

LETRAS GALEGAS 2013

 

-Convocatoria Local-

           A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “EL VIEJO PANCHO”  DE RIBADEO convoca o CERTAME DE NARRACIÓN E DEBUXO INFANTIL LETRAS GALEGAS 2013 (Fase Local), de acordo coas seguintes BASES:

1ª/ Poden participar tódolos nenos e nenas con:

      -A) Narracións, en galego, cunha extensión máxima dun folio por unha  soa cara sobre o tema que se propón a continuación:

  • A TODA MÁQUINA.

      -B) Debuxos, feitos sobre cartolina de tamaño aproximado de  DIN A4 (folio), sobre o tema que se propón a continuación:

  • A TODA MÁQUINA.

  2ª/ Cada autor pode presentar cantos traballos desexe. No reverso de  cada traballo irán escritos os seguintes datos : nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono e colexio do autor.

3ª/ Establécense tres categorías : A, ata 8 anos, B, de 9 a 11 anos, e C, de 12 a 16 anos.

4ª/ O prazo de presentación rematará o vindeiro 9 de maio, debendo ser entregados na BIBLIOTECA MUNICIPAL.

5ª/ O xurado, formado por persoas entendidas na materia, seleccionará por cada modalidade e categoría un máximo de tres traballos.

6ª/ Os traballos premiados nesta fase local, participarán na fase provincial do Certame, convocado pola Biblioteca Pública Provincial de Lugo, co patrocinio da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

7ª/ O fallo do xurado local farase público despois do DÍA DAS LETRAS    GALEGAS.

         8ª/ Os traballos premiados pasarán a ser propiedade da Biblioteca     Pública, que se reserva o dereito de publicación dos mesmos.

         9ª/ Todas as incidencias non previstas nestas bases serán resoltas polo  xurado.

        10ª/ A presentación das obras a este Certame supoñen a aceptación das presentes bases.

Compárteo!