• Listaxes de admitid@s para as actividades de verán 2016

  sorteo_actividades_veran_2015En Ribadeo, na Casa do Concello a 3 de xuño , sendo as 9:30 h., reunidos Dona Verónica Fernández Pérez e asistindo como Secretario do acto Don José Rodil Veiga.

  Iniciouse o sorteo das prazas para as actividades de verán.

  Mediante este sorteo, cubriranse as prazas nas distintas actividades e así mesmo dará lugar a unha listaxe de espera para cada unhas das actividades.

  As letras extraídas son:

  • 1º semana:  Q
  • 2º semana:  Ñ
  • 3º semana:  K
  • 4º semana:  B

  O pago para as distintas atividades será do 13 ao 20 de xuño na entidade Bancaria CAIXA RURAL RIBADEO.

  No papel de pago deberá aclarar o nome da actividade e as semanas correspondentes.

  O xustificante de pago deberá presentarse (dentro do prazo establecido) na  oficina OMIX

  No caso de non presentar este documento no citado prazo, entenderase que renuncia á praza concedida, que será ocupada polo/a correspondente suplente.

  Listaxes de admitid@s e reservas:

  COLONIA INFANTIL

  1º SEMANA

  2º SEMANA

  3º SEMANA

  4º SEMANA

  COLONIAS 1º 2º PRIMARIA

  1º SEMANA

  2º SEMANA

  3º SEMANA

  4º SEMANA

  COLONIAS 3º,4º E 5º PRIMARIA

  1º SEMANA

  2º SEMANA

  3º SEMANA

  CAMPAMENTOS

  CAMPAMENTO 3º 4º E 5º PRIMARIA

  CAMPAMENTO CULINARIO

  Compárteo!
Comments are closed.